Klimasats-prosjekt

Delvis utslippsfri utbedring Gyllenborgbrua

Prosjektnavn: Delvis utslippsfri utbedring Gyllenborgbrua
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 031 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Tromsø kommune skal utbedre Gyllenborgbrua, og ønsker å gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet bruke utslippsfrie anleggsmaskiner og ha delvis utslippsfri massetransport.

Relevante lenker