Klimasats-prosjekt

Delvis utslippsfri utbedring Gyllenborgbrua

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 031 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal utbedre Gyllenborgbrua, og ønsker å gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet bruke utslippsfrie anleggsmaskiner og ha delvis utslippsfri massetransport.

Relevante lenker