Klimasats-prosjekt

Den klimasmarte bonden

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 1 550 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2025
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Gran kommune, sammen med kommunene Lunner, Jevnaker og Nittedal, har fått forlenget det Klimasats-støttede prosjektet Den dyktig bonden.

Dedikert ressurs for klima i landbruket

Prosjektet Den dyktige bonden viste at det er tydelig behov for en dedikert ressurs som jobber målrettet med klimatiltak i landbruket.

Kommunene har ansatt en prosjektleder som skal planlegge og gjennomføre kurs, fagdager og møter. Det er gjennomført kurs i kompostering og drenering og hydroteksniske anlegg. Kommunene planlegger fagdager om bioenergi på hestegårder, fornybar energi og energieffektivisering, klimatilpasning i gårdsdrift, bruk av biodrivstoff på landbruksmaskiner og klimavennlig avl og fôring.

Kommunene gjør også et arbeid på levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg i tillegg god logistikk for biorest tilbake til gårdbrukerne.

Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslippene, og samtidig gjøre landbruket i stand til å møte klimaendringene og ivareta matproduksjonen.

Relevante lenker