Klimasats-prosjekt

Diesel og dekk - Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 270 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestvågøy kommune skulle kartlegge hvordan de kan redusere utslippene fra transport i landbruket, særlig mellom leide arealer. Kommunen er en av de største jordbrukskommunene i Nordland, og har opptil 60 prosent leide jordbruksarealer.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker