Klimasats-prosjekt

Digital klimasatsing

Prosjektnavn: Digital klimasatsing
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: IKT/teknologi, Transportplanlegging

Moss kommune skal montere et sensornettverk for å samle sanntidsdata fra trafikken på Jeløya. Kommunen kan da blant annet måle effekten av tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport.

Relevante lenker