Klimasats-prosjekt

Drammen miljøverksted – fase 2

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune lager et miljøverksted som skal være en møteplass for ombruk. Kommunen skal blant annet holde kurs, verksteder og aktiviteter for å redusere forbruksbaserte klimagassutslipp.

Videreføring av et forprosjekt

I 2021 fikk kommunen støtte til et forprosjekt, der de skulle se på muligheten for å lage et verksted og ombrukssenter midt i byen.

Kommunen skal nå forlenge prosjektstillingen. Ved å forlenge stillingen vil kommunen få fulgt opp anbefalingene fra forprosjektet og realisere miljøverkstedet. Opprinnelig prosjektplan har i hovedsak vært fulgt, men gjennomføringsperioden har blitt utvidet t.o.m. mai 2024.