Klimasats-prosjekt

Effekt- og energibehov på utslippsfri bygge- og anleggsplasser

Prosjektnavn: Effekt- og energibehov på utslippsfri bygge- og anleggsplasser
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Klimaetaten i Oslo kommune skal kartlegge bruken av utslippsfrie maskiner og effekt- og energiforbruk på tre anleggsplasser. Kommunen skal blant annet se på drift, transport og energiløsninger. 

Standardiserte kontraktskrav og kunnskapsdeling

Kunnskapen fra prosjektet skal kommunen bruke for å lage kontraktskrav for datainnhenting fra utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Resultatene skal også deles med andre byggherrer og entreprenører.

Relevante lenker