Klimasats-prosjekt

Effekt- og energibehov på utslippsfri bygge- og anleggsplasser

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Klimaetaten i Oslo kommune jobber med å kartlegge bruken av utslippsfrie maskiner og effekt- og energiforbruk på tre anleggsplasser. Kommunen skal blant annet se på drift, transport og energiløsninger.

Status

Kommunen har så langt gjennomført en anbudskonkurranse for å kartlegge effekt- og energiforbruk, og bruken av utslippsfrie maskiner på bygge- og anleggsplasser.

Anbudskonkurransen ble avsluttet i februar 2023 og tildelt Sweco. Ved utgangen av juni 2023 leverte Sweco første leveranse (Leveranse 1). Den inneholder foreløpige funn i kartlegging av data og tilhørende dataanalyse av Tøyenbadet. Planen er å inkludere flere byggeprosjekter i sluttleveransen (Leveranse 2), blant annet Nordstrand skole, Stovner bad og utvalgte historiske anleggsprosjekter. Leveransen inneholder foreløpige funn, som er viktige underlag for kommunens planlegging og gjennomføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (oppsummert under). På bakgrunn av dette har Sweco laget anbefalte kontraktskrav for datainnhenting som kommunen kan ta med i bygg- og anleggsanbud.

Generelle funn fra utslippsfrie byggeplasser

  • Kursmålere med 10-minutters tidsoppløsning eller høyere tidsoppsløsning gir bedre oversikt over forbruket og bidrar til bedre forståelse av energiforbruket.
  • Det er viktig å identifisere årsakene til effekttoppene for å kunne implementere tiltak og unngå uønskede effekttopper.
  • En 100 prosent elektrisk byggeplass vil ha ulike effekttopper avhengig av energiløsninger og bruken av elektriske maskiner.
  • Det er mulig å implementere ulike tiltak for å minimere uønskede effekttopper, inkludert bruk av flere maskiner, stasjonære batteribanker, god planlegging og ladelogistikk, smart styring av ladingen og energieffektive brakker.
  • Krav til forkunnskaper og tydelige kontraktskrav er avgjørende for å sikre effektiv planlegging og drift av utslippsfrie byggeplasser.

Foreløpig anbefalte kontraktkrav for datainnhenting

  • Krav til energimåling inkluderer måleroppsett, tidsoppløsning for energidata og datainnsamling fra energimålere.
  • Krav til ladesystem inkluderer kommunikasjon mellom ladere og batterielektriske maskiner, samt kommunikasjon mellom ladere og plattform for ladere.
  • Krav til maskiner inkluderer datainnsamling fra maskiner for å kunne koble energiforbruk til spesifikke maskiner.
  • Krav til kommunikasjon mellom dataplattformer inkluderer standardiserte dataoverføringer mellom ulike skybaserte plattformer.
Relevante lenker