Klimasats-prosjekt

Effekt- og energibehov på utslippsfri bygge- og anleggsplasser

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Klimaetaten i Oslo kommune skal kartlegge bruken av utslippsfrie maskiner og effekt- og energiforbruk på tre anleggsplasser. Kommunen skal blant annet se på drift, transport og energiløsninger. 

Standardiserte kontraktskrav og kunnskapsdeling

Kunnskapen fra prosjektet skal kommunen bruke for å lage kontraktskrav for datainnhenting fra utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Resultatene skal også deles med andre byggherrer og entreprenører.

Relevante lenker