Hurtigbåtprogrammet

Elektrifisering av bybåtrutene

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 17 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Nov 2025
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal elektrifisere tre fartøy som skal trafikkere Askøyruta og Nordhordlandsruta. Fylkeskommunen har ambisjon om å stille krav til elektrisk drift for Askøyruta, og hybridelektrisk drift for Nordhordlandsruta.