Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av havnebåt i Båtsfjord Havn

Fylke: Finnmark
Søker: BÅTSFJORD HAVN KF
Tilskudd: 3 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Sep 2025
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Båtsfjord Havn KF skal bygge om havnebåten til å ha hybrid-elektrisk fremdrift. Formålet med prosjektet er todelt:

  • det vil både redusere de direkte klimagassutslippene, og
  • demonstrere potensialet og mulighetene for å elektrifisere sjøtransporten i regionen.

Den direkte klimaeffekten er beregnet til 12 tonn CO2-ekvivalenter i året.