Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av havnebåt i Båtsfjord Havn

Prosjektnavn: Elektrifisering av havnebåt i Båtsfjord Havn
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: BÅTSFJORD HAVN KF
Tilskudd: 3 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sjøtransport

Båtsfjord Havn KF skal bygge om havnebåten til å ha hybrid-elektrisk fremdrift. Formålet med prosjektet er todelt:

  • det vil både redusere de direkte klimagassutslippene, og
  • demonstrere potensialet og mulighetene for å elektrifisere sjøtransporten i regionen.

Den direkte klimaeffekten er beregnet til 12 tonn CO2-ekvivalenter i året.