Hurtigbåtprogrammet

Elektrifisering av hurtigbåt i Hommersåksambandet

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 13 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune, ved Kolumbus, skal elektrifisere en hurtigbåt som i dag trafikkerer Hommersåksambandet. Hurtigbåten skal erstatte dagens dieseldrevne hurtigbåt.