Hurtigbåtprogrammet

Elektrifisering av hurtigbåt Tromsø - Harstad

Fylke: Troms
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Des 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune fikk støtte til et forprosjekt som skal forberede infrastrukturen for en batteribytteløsning med eksisterende fartøy på sambandet Tromsø-Harstad i 2025