Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av Lysefjordsambandet

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune ønsker å erstatte dagens dieseldrevne kombifartøy på Lysefjordsambandet med et elektrisk fartøy. Fylkeskommunen har estimert at det vil spare omtrent 1490 tonn CO2-ekvivalenter i året. Kombifartøyet er bygget som en hurtigbåt, men har plass til både biler og passasjerer.