Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av Lysefjordsambandet

Prosjektnavn: Elektrifisering av Lysefjordsambandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport

Rogaland fylkeskommune ønsker å erstatte dagens dieseldrevne kombifartøy på Lysefjordsambandet med et elektrisk fartøy. Fylkeskommunen har estimert at det vil spare omtrent 1490 tonn CO2-ekvivalenter i året. Kombifartøyet er bygget som en hurtigbåt, men har plass til både biler og passasjerer.