Klimasats-prosjekt

Elektrisk gravemaskin, hjullaster og feiemaskin

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 610 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune fikk støtte til å kjøpe inn tre små elektriske maskiner: en gravemaskin, en hjullaster og en feiemaskin.

Kommunen har estimert å spare om lag 39 tonn CO2-ekvivalenter i året. 

I august 2023 er status at den ene maskinen, en elektrisk hjullaster, er kjøpt inn og levert. 

Kommunen erfarer at det å få på plass tilgang til strøm og ladeinfrastruktur der maskinene skal brukes er noe som gjør at prosessene tar tid. 

Relevante lenker