Klimasats-prosjekt

Elektrisk gravemaskin, hjullaster og feiemaskin

Prosjektnavn: Elektrisk gravemaskin, hjullaster og feiemaskin
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 610 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Kristiansand kommune skal kjøpe inn tre små elektriske maskiner: en gravemaskin, en hjullaster og en feiemaskin.

Kommunen har estimert å spare om lag 39 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker