Klimasats-prosjekt

Elektrisk sitteklipper

Prosjektnavn: Elektrisk sitteklipper
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Haugesund kommune skal kjøpe en elektrisk sitteklipper. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 1,3 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker