Klimasats-prosjekt

Elektrisk sitteklipper

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal kjøpe en elektrisk sitteklipper. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 1,3 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker