Klimasats-prosjekt

Elfly mellom Bergen og Førde som pilot på kortbanenettet

Prosjektnavn: Elfly mellom Bergen og Førde som pilot på kortbanenettet
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 205 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Luftfart

Vestland fylkeskommune skal, sammen med Sunnfjord kommune, kartlegge muligheten for en elfly-rute mellom Bergen og Førde fra 2024 til 2028. Strekningen har ikke en flyrute i dag.

Arbeidet bygger på et samarbeidsprosjekt om elfly som fylkeskommunen fikk støtte til i 2020. Ved å bruke nettverket og kunnskapen fra det tidligere prosjektet, ønsker fylkeskommunen nå å etablere en pilotrute for elfly.