Klimasats-prosjekt

Elfly mellom Bergen og Førde som pilot på kortbanenettet

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 205 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Luftfart
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal, sammen med Sunnfjord kommune, kartlegge muligheten for en elfly-rute mellom Bergen og Førde fra 2024 til 2028. Strekningen har ikke en flyrute i dag.

Arbeidet bygger på et samarbeidsprosjekt om elfly som fylkeskommunen fikk støtte til i 2020. Ved å bruke nettverket og kunnskapen fra det tidligere prosjektet, ønsker fylkeskommunen nå å etablere en pilotrute for elfly.