Klimasats-prosjekt

Elfly mellom Bergen og Førde som pilot på kortbanenettet

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 205 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Luftfart
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har, sammen med Sunnfjord kommune, kartlagt muligheten for en elfly-rute mellom Bergen og Førde fra 2024 til 2028. Strekningen har ikke en flyrute i dag.

Arbeidet bygger på et samarbeidsprosjekt om elfly som fylkeskommunen fikk støtte til i 2020. Ved å bruke nettverket og kunnskapen fra det tidligere prosjektet, ønsker fylkeskommunen å etablere en pilotrute for elfly.

Vestland fylkeskommune ønsker å etablere denne flyruten for å få bedre tilknytning mellom regioner, økt samarbeid, innovasjon i tjenester og produkter, og mer effektiv drift av eksisterende virksomheter. De har fått utarbeidet en rapport som viser at man kan oppnå en rekke regionalpolitiske fordeler ved å etablere en utviklingskontrakt med elflyrute på strekningen Førde ‐ Bergen.

Rapporten peker på at passasjergrunnlaget sannsynligvis er tilstrekkelig gitt at det benyttes små fly og at det oppfattes som attraktivt å fly på strekningen. Det er et sterkt ønske fra offentlige og private virksomheter om å få redusert reisetiden mellom byene. Forutsetningene for å lykkes er at det blir satt opp tilstrekkelig med avganger hver dag, slik at dagpendling blir mulig, at man rekker morgenmøte og at billettprisene oppleves som rimelige eller fornuftige.

Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune jobber videre politisk med å få etablert en elektrisk pilotrute på strekningen.