Klimasats-prosjekt

Energistasjoner for grønn næringstransport

Fylke: Viken (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYRÅDSLEDERENS KONTOR
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal starte opp et interkommunalt samarbeidsprosjekt for koordinering og planlegging av energistasjoner på Østlandet. Et av målene med prosjektet er å lage en veileder for etablering av infrastruktur, noe som kan være nyttig for hele Norge.

Behov for samarbeid

Tunge kjøretøy står for store deler av klimagassutslippene i veitrafikken, og tilgang til arealer for lade- og fyllestasjoner er en av barrierene for overgangen til nullutslippskjøretøy. For å klare omstillingen, må planleggingen av energistasjoner skje over et større område og gå utover den enkelte kommunes grenser. 

Relevante lenker