Klimasats-prosjekt

Et grønt og nytt oppvekstsenter i Røst kommune

Fylke: Nordland (N)
Søker: RØST KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Røst kommune skal bygge et nytt oppvekstsenter, og ønsker å gjenbruke mest mulig. Kommunen skal kartlegge hva de kan bruke av inventar, byggematerialer, dører, kunst og annet fra et skolebygg og en barnehage.