Klimasats-prosjekt

Et grønt og nytt oppvekstsenter i Røst kommune

Prosjektnavn: Et grønt og nytt oppvekstsenter i Røst kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: RØST KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Røst kommune skal bygge et nytt oppvekstsenter, og ønsker å gjenbruke mest mulig. Kommunen skal kartlegge hva de kan bruke av inventar, byggematerialer, dører, kunst og annet fra et skolebygg og en barnehage.