Klimasats-prosjekt

Etablering av felles bildelingsordning i Viken

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 575 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune, på vegne av det interkommunale samarbeidet Klima Viken, jobber med å etablere en fossilfri bil- og sykkeldeleordning. Ordningen er inspirert av det vellykkede prosjektet til Halden kommune.

Kommunens ansatte skal bruke kjøretøyene i arbeidstiden, og innbyggerne kan leie de på kvelder, i helger og ferier. 

Status for 2023

Så langt i prosjektet har kommunen gjennomført:

  • Månedlige informasjonsmøter åpent for alle kommuner i Viken
  • Jevnlige møter (annenhver uke) med en arbeidsgruppe bestående av 7 representative deltakerkommuner
  • Telefonsamtaler og teamsmøter med enkelte deltakerkommuner som ønsket tettere oppfølging
  • Erfaringsdelingsmøte om kommunale bildelingstjenester i Norge. Bodø, Sola, Arendal og Rælingen kommune presenterte sine erfaringer fra bildeling 
  • Leverandørkonferanse med 9 leverandører
  • 1:1 møter med 14 leverandører
Relevante lenker