Klimasats-prosjekt

Forberedelser til Gåby-pilot

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune ønsker å prioritere fotgjengere, og skal forberede og planlegge et prosjekt kalt en Gåby-pilot. Kommunen skal blant annet kartlegge dagens situasjon og etablere metoder og kriterier for evaluering og prioritering av tiltak.

Relevante lenker