Klimasats-prosjekt

Forberedelser til Gåby-pilot

Prosjektnavn: Forberedelser til Gåby-pilot
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Reisevaner

Bergen kommune ønsker å prioritere fotgjengere, og skal forberede og planlegge et prosjekt kalt en Gåby-pilot. Kommunen skal blant annet kartlegge dagens situasjon og etablere metoder og kriterier for evaluering og prioritering av tiltak.

Relevante lenker