Klimasats-prosjekt

Forprosjekt om klimareduserende tiltak på Sele fyllplass

Prosjektnavn: Forprosjekt om klimareduserende tiltak på Sele fyllplass
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt

Sola kommune, sammen med Stavanger, Sandnes og Randaberg, skal kartlegge klimatiltak på nedlagte Sele deponi. Kommunene ønsker blant annet å øke uttaket av metan fra anlegget.

Relevante lenker