Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for samkjøring i Distrikts-Finnmark

Fylke: Finnmark
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune skulle utrede hvordan samkjøring kan utfylle kollektivtilbudet i Distrikts-Finnmark.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker