Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for samkjøring i Distrikts-Finnmark

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune skal utrede hvordan samkjøring kan utfylle kollektivtilbudet i Distrikts-Finnmark.

Relevante lenker