Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for samkjøring i Distrikts-Finnmark

Prosjektnavn: Forprosjekt for samkjøring i Distrikts-Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner

Troms og Finnmark fylkeskommune skal utrede hvordan samkjøring kan utfylle kollektivtilbudet i Distrikts-Finnmark.

Relevante lenker