Klimasats-prosjekt

Fra matsvinn til matvinn

Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 625 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal halvere matsvinnet ved 13 bo- og servicesentre. Kommunen skal blant annet ansette en prosjektleder i to år som skal planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektet. 

Potensielt store klimagasskutt

I dag har de 13 sentrene 130 tonn matavfall i året. Ved å halvere dette, har kommunen beregnet at de kan kutte opptil 211 tonn CO2-ekvivalenter hvert år.

Relevante lenker