Klimasats-prosjekt

Fra matsvinn til matvinn

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 625 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2025
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal halvere matsvinnet ved sine bo- og servicesentre. Kommunen har ansatt en prosjektleder i to år som skal planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektet. Så langt har kommunen gjennomført opplæring og workshops blant ansatte på servicesentrene, startet veieperioder og utformet veiledere for arbeidet.

Potensielt store klimagasskutt

Kommunen hadde valgt ut 13 sentre som skulle være med i prosjektet og disse genererer 130 tonn matavfall i året. Målet er å halvere matsvinnet og kutte opptil 211 tonn CO2-ekvivalenter hvert år. I 2023 melder kommunen at det er 11 sentre som blir med videre i prosjektet da to sentre er avviklet. 

 

Relevante lenker