Klimasats-prosjekt

Framtidig lade- og fyllestasjon for tungtrafikk

Fylke: Nordland
Søker: ØKSNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Øksnes kommune skal tilrettelegge for klimavennlig transport til og fra en av landets største fiskerihavner.

Kommunen skal lage en reguleringsplan for lokalisering og utforming av lade- og fyllestasjoner for nye energiformer. I tillegg skal kommunen se på hvilke drivstoff transportnæringa mest sannsynlig vil satse på fremover, og vurdere strømkapasiteten i området.

Relevante lenker