Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO piloter

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 784 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal teste ut FutureBuilt ZERO-verktøyet – kriterier for lavutslippsbygg. Verktøyet skal bidra til å halvere utslippene fra byggeprosjekter, og vil i løpet av testperioden videreutvikles og justeres.

Prosjektet omfatter:

  • Videreutvikling av FutureBuilt ZERO
  • Gjennomføring av pilotprosjekter
  • Kommunikasjon og erfaringsformidling
  • Utarbeidelse av en digital plattform for rapportering av pilotprosjektene

Se egen rapport under fra 2023 for utdyping av tiltakene.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker