Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO piloter

Prosjektnavn: FutureBuilt ZERO piloter
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 784 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal teste ut FutureBuilt ZERO-verktøyet i fire pilotprosjekter. Verktøyet skal bidra til å halvere utslippene fra byggeprosjekter, og vil i løpet av testperioden videreutvikles og justeres.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker