Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO-T piloter

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 804 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal videreutvikle og teste verktøyet FutureBuilt ZERO-T i fire pilotprosjekter. Verktøyet setter kriterier for klimavennlig mobilitet over prosjektets levetid, og bidrar til at det tilrettelegges for bedre reisevaner.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.