Klimasats-prosjekt

Fylkesvei 43 Viksvannet

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Des 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal teste å gi bonus for utslippsreduksjoner i to ulike veiutbyggingsprosjekter. Det andre prosjektet har også fått støtte:

Entreprenørene skal selv komme med løsninger for å kutte utslipp utover kravene fylkeskommunen allerede stiller til produkter, materialer og drivstoff.

Relevante lenker