Klimasats-prosjekt

Fylkesvei 43 Viksvannet

Prosjektnavn: Fylkesvei 43 Viksvannet
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Agder fylkeskommune skal teste å gi bonus for utslippsreduksjoner i to ulike veiutbyggingsprosjekter. Det andre prosjektet har også fått støtte:

Entreprenørene skal selv komme med løsninger for å kutte utslipp utover kravene fylkeskommunen allerede stiller til produkter, materialer og drivstoff.

Relevante lenker