Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av fylkeskommunene Agder, Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, Rogaland, Vestland, Viken og Trøndelag samt kommunene Trondheim, Bodø, Berlevåg og Oslo.

Nettverket har som mål å bidra til verdikjeder for hydrogen lokalt, regionalt og nasjonalt. For å lykkes med dette skal nettverket jobbe med å:

  • formidle erfaringer og øke kompetansen om hydrogen
  • styrke samarbeidet mellom fylker
  • koordinere offentlige hydrogeninitiativer
Relevante lenker