Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Fylkeskommunalt Hydrogennettverk
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2017 og består av fylkeskommunene Agder, Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, Rogaland, Vestland, Viken og Trøndelag samt kommunene Trondheim, Bodø, Berlevåg og Oslo.

Nettverket har som mål å bidra til verdikjeder for hydrogen lokalt, regionalt og nasjonalt. For å lykkes med dette skal nettverket jobbe med å:

  • formidle erfaringer og øke kompetansen om hydrogen
  • styrke samarbeidet mellom fylker
  • koordinere offentlige hydrogeninitiativer
Relevante lenker