Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av betong lokalt på Våler ungdomsskole

Fylke: Østfold
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 2 740 781
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Da Kirkebygden skole ble utsatt for brann vinteren 2021 og brant ned til grunnen bestemte Våler kommune seg for at oppbyggingen av nye Våler ungdomsskole skulle være et skoleeksempel på klima- og miljøfremmende tiltak.

Kommunen har utført sanering av den gamle skolen. Det ble utført en plassbundet saneringsprosess, og saneringsmasser slik som betong, murverk og stålkonstruksjoner som ikke kan gjenbrukes, skal benyttes i nærmiljøet.

I tillegg til å gjenbruke materialer, er saneringen gjennomført med elektriske maskiner og kjøretøy på byggeplassen. 

Beregnet klimagassreduksjon er 53 tonn CO2-ekv.

Kommunen erfarte at bruken av elektriske maskiner gjorde at det elektriske anlegget ved skolen måtte oppgraderes fra 220V til 400V. Økt spenning kan ha positive effekter mener kommunen. Den fremhever at det kan gi mer energieffektivitet og redusert energitap, redusert strømforbruk og mindre kabelmateriale (ved høyere spenning kan tynnere kabler brukes for samme effekt), bedre styring av det elektriske nettet og det kan gjøre det enklere å integrere solceller og vindkraft.

Relevante lenker