Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av byggematerialer på Enger gjenvinningsstasjon

Prosjektnavn: Gjenbruk av byggematerialer på Enger gjenvinningsstasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: MODUM KOMMUNE
Tilskudd: 1 026 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Modum kommune skal gjennomføre flere klimatiltak ved Enger gjenvinningsstasjon. Kommunen skal blant annet bygge en ombrukssentral med klimavennlige, gjenbrukte materialer, og oppgradere og effektivisere uttak av metangass fra Enger avfallsdeponi.