Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av byggematerialer på Enger gjenvinningsstasjon

Fylke: Buskerud
Søker: MODUM KOMMUNE
Tilskudd: 1 026 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Modum kommune har bygd en ombrukssentral med klimavennlige, gjenbrukte materialer. Administrasjonsbygget ble bygd med hele 78 prosent ombruksmaterialer. Utomhus gjenbrukte kommunen 4 500 tonn steinmasser i tillegg til gammel asfalt i drifts- og kjørearealer. I hele prosjektet har kommunen brukt 52 prosent ombruksmaterialer.

Kommunen erfarte at det lønner seg å ha god tid til å samle nødvendige materialer før byggingen starter. Det er viktig å samarbeide med partnere som skal rive bygninger.

Kommunen rapporterer at det i bygg som er mer enn 70 år gamle er brukt svært gode trematerialer som har god ombruksverdi. Murstein er også godt egnet for ombruk. Det er lettest å ombruke murstein satt med kalkmørtel (som var vanlig før 1960) da disse er lette å rense. Murstein med sement er vanskeligere å rense.

Kommunen er i tillegg i gang med å oppgradere og effektivisere uttak av metangass fra Enger avfallsdeponi.