Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av skolebygg

Prosjektnavn: Gjenbruk av skolebygg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Hamar kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved omstrukturering av skolestrukturen. Som en del av omstruktureringen må flere skoler renoveres og bygges om, eller rives og bygges på nytt.

Kommunen ønsker å se på muligheten for å gjenbruke hele skolebygg, deler av skolebygg, byggematerialer og interiør.

Relevante lenker