Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av skolebygg

Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved omstrukturering av skolestrukturen. Som en del av omstruktureringen må flere skoler renoveres og bygges om, eller rives og bygges på nytt.

Kommunen ønsker å se på muligheten for å gjenbruke hele skolebygg, deler av skolebygg, byggematerialer og interiør.

Relevante lenker