Klimasats-prosjekt

Mulighetene og begrensningene ved gjenbruk av vegutstyr

Prosjektnavn: Mulighetene og begrensningene ved gjenbruk av vegutstyr
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Innlandet fylkeskommunen ønsker å gjenbruke mer materialer ved bygging og vedlikehold av veger. Fylkeskommunen skal utrede mulighetene, og lage rutiner og veiledning for gjenbruk i vegprosjekter.

Drift, vedlikehold og bygging av fylkeskveger står for nesten 40 prosent av klimafotavtrykket til fylkeskommunens tjenesteområder.

Relevante lenker