Klimasats-prosjekt

Gjenbrukte og klimavennlige materialer

Prosjektnavn: Gjenbrukte og klimavennlige materialer
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 230 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Sandefjord kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved utvidelse og ombygging av en barnehage. Kommunen skulle blant annet se på muligheten for å gjenbruke byggevarer og bruke klimavennlige materialer i nye bygningsdeler.

Som en del av kartleggingen skulle kommunen også se på muligheter og eventuelle begrensninger ved bruk av gjenbrukte byggevarer.

Dessverre ble prosjektet avlyst, da det ble mye dyrere enn antatt.

Relevante lenker