Klimasats-prosjekt

Gjenbrukte og klimavennlige materialer

Prosjektnavn: Gjenbrukte og klimavennlige materialer
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 230 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Sandefjord kommune har søkt støtte for å utrede klimavennlige løsninger ved utvidelse og ombygging av en barnehage. Kommunen skal blant annet se på muligheten for å gjenbruke byggevarer og bruke klimavennlige materialer i nye bygningsdeler.

Som en del av kartleggingen skal kommunen også se på muligheter og eventuelle begrensninger ved bruk av gjenbrukte byggevarer.

Relevante lenker