Klimasats-prosjekt

Gjennomføring av klimatiltak for undervisningsfjøs

Prosjektnavn: Gjennomføring av klimatiltak for undervisningsfjøs
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 700 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Landbruk og skog

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å bygge et nytt undervisningsfjøs på en klimavennlig måte. Fylkeskommunen har tidligere fått støtte til å kartlegge mulige klimatiltak.

Mange ulike klimatiltak

Fylkeskommunen ønsker blant annet å bruke utslippsfrie maskiner, klimavennlige materialer og gjenbruke 80 prosent av massene. I tillegg ønsker fylkeskommunen å redusere transport, installere solceller og gjenbruke minst halvparten av inventaret.

Relevante lenker