Klimasats-prosjekt

Gjennomføring av klimatiltak for undervisningsfjøs

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 700 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Møre og Romsdal fylkeskommune har startet å bygge et nytt undervisningsfjøs på en klimavennlig måte. Fylkeskommunen har tidligere fått støtte til å kartlegge mulige klimatiltak.

Mange ulike klimatiltak

Fylkeskommunen har så langt brukt utslippsfrie maskiner og vurdert gjenbruk av mest mulig materialer og inventar og gjort ulike valg for å forlenge levetiden til bygget. Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av 2024.

Relevante lenker