Klimasats-prosjekt

Granåsen idrettspark

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 635 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har bygget et nytt driftsbygg i Granåsen idrettspark. Prosjektet er gjennomført som utslippsfri byggeplass. I prosjektet har det blant annet blitt brukt varmepumper i stedet for kokoverk til byggvarme, og elektrisk gravemaskin og kran. Kommunen skriver i sluttrapporten at leverandører har anskaffet flere elektriske maskiner, og blitt mer bevisste på at det blir mer krav om utslippsfritt framover.  

Det har vært utfordrende å skaffe nok og riktig utstyr, for eksempel gravemaskiner med nok kapasitet, laster, kraner og kranbiler. Kommunen anbefaler å starte forberedelsene i god tid, siden det kan ta lang tid å finne riktige løsninger og utstyr. Det er også viktig med god informasjon til leverandører og underleverandører. Kommunen hadde gode erfaringer med bruk av varmepumper til oppvarming og uttørking. 

Totalt har prosjektet spart 31,5 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge kommunen. 

Relevante lenker