Klimasats-prosjekt

Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder

Prosjektnavn: Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser

Arendal kommune skal sammen med kommunene Åmli, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad jobbe med klimatiltak i anskaffelser.

Kommunene skal ansette en person i to år for å bygge kompetanse, kartlegge innkjøpsprosesser og sikre politisk forankring for grønne anskaffelser.

Relevante lenker