Klimasats-prosjekt

Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder

Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal sammen med kommunene Åmli, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad jobbe med klimatiltak i anskaffelser.

Kommunene skal ansette en person i to år for å bygge kompetanse, kartlegge innkjøpsprosesser og sikre politisk forankring for grønne anskaffelser.

Relevante lenker