Klimasats-prosjekt

Grønn anskaffelsesstrategi i Østre Agder

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Feb 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal sammen med kommunene Åmli, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad jobbe med klimatiltak i anskaffelser.

Kommunene skal ansette en person i to år for å bygge kompetanse, kartlegge innkjøpsprosesser og sikre politisk forankring for grønne anskaffelser.

I første fase av prosjektet har kommunene avdekket status relatert til kunnskap, erfaringer, holdninger og praksis til klimavennlige anskaffelser. Kommunene har gjennomført en egen spørreundersøkelse som skal gjentas mot slutten av prosjektperioden (se vedlegg nederst). 

Kommunenes organisering og praksis av anskaffelser er ulik. Ved oppstart
var det kun to kommuner med dedikerte ansatte med ansvar for anskaffelser og ingen kommuner hadde anskaffelsesstrategi. 

Tiltak for å øke kunnskap, kompetanse og økt grad av markedsdialog:

  • Arrangerer fagsamlinger relatert til prosjekter innen bygg, ombygg, anleggsprosjekter, VA. Deltagere er kommunalt ansatte, representanter fra leverandørmarked (MEF, EBA, RIF, Grønn Byggallianse, Svanemerke,) andre kommuner med erfaring og inviterte fageksperter. Det er kommunene
    som blir bedt om å spille inn tema og spørsmål med relevans til prosjekter de jobber med.
  • Fagsamling med fokusområder på "lavthengende frukter" som matsvinn, bærekraftig mat og sirkulærøkonomi/ombruk inventar.
  • Opprettet og bruker fagrelaterte Teamsgrupper for deling av fagstoff, kurs, eksempler, nyheter, spørsmål og svar.
  • Løpende kontakt med andre i regionene som jobber for samme mål
  • Involvering og god dialog med næringsforeninger som Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, EBA, kommunenes planavdeling, Eiendomsselskap m.fl.
Relevante lenker