Klimasats-prosjekt

Grønn investering: elektrisk anleggspakke

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 197 400
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Feb 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal anskaffe flere elektriske maskiner, og en batteribank på hjul. 

Relevante lenker