Klimasats-prosjekt

Grønn KonkurranseKRAFT

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal styrke samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv om grønn konkurransekraft. Kommunen ønsker at bærekraftssenteret KRAFT skal koble næringsutviklingen og klimapolitikken tettere sammen.