Klimasats-prosjekt

Grønn KonkurranseKRAFT

Prosjektnavn: Grønn KonkurranseKRAFT
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Bodø kommune skal styrke samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv om grønn konkurransekraft. Kommunen ønsker at bærekraftssenteret KRAFT skal koble næringsutviklingen og klimapolitikken tettere sammen.