Klimasats-prosjekt

Grønn KonkurranseKRAFT

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal styrke samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv om grønn konkurransekraft. Kommunen ønsker at bærekraftssenteret KRAFT skal koble næringsutviklingen og klimapolitikken tettere sammen.

Kommunen har i november 2023 fått på plass en intern ressurs til å arbeide med oppdraget.