Klimasats-prosjekt

Grønn prosjektering: Kartlegging av Moloveien

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skulle utrede klimavennlige løsninger i byggeprosjektet Moloveien-Kulturhavna. Planen var å oppgradere området, samt kartlegge ombygging og gjenbruk, materialer, energiløsninger, transport og klimatiltak på byggeplassen.

Prosjektet ble avlyst, da det ikke ble prioritert i kommunens budsjettvedtak.

Relevante lenker