Klimasats-prosjekt

Grønn prosjektering: Kartlegging av Moloveien

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal utrede klimavennlige løsninger i byggeprosjektet Moloveien-Kulturhavna. Området skal oppgraderes, og kommunen ønsker å kartlegge ombygging og gjenbruk, materialer, energiløsninger, transport og klimatiltak på byggeplassen.

Relevante lenker