Klimasats-prosjekt

Grønn prosjektering: Kartlegging av Moloveien

Prosjektnavn: Grønn prosjektering: Kartlegging av Moloveien
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Bodø kommune skal utrede klimavennlige løsninger i byggeprosjektet Moloveien-Kulturhavna. Området skal oppgraderes, og kommunen ønsker å kartlegge ombygging og gjenbruk, materialer, energiløsninger, transport og klimatiltak på byggeplassen.

Relevante lenker