Klimasats-prosjekt

Grønt hytteliv på Vestlandet

Fylke: Vestland
Søker: EIDFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket besto av Vestland fylkeskommune og kommunene Eidfjord, Berge, Kvam og Voss. Målet med nettverket var å finne gode løsninger for et mer bærekraftig hytteliv på Vestlandet.

Eget prosjekt for å teste ut tiltak

Deltakerne i nettverket har også fått Klimasats-støtte til å kartlegge klimafotavtrykket av hyttelivet, og teste ut tiltak: