Klimasats-prosjekt

Grønt hytteliv på Vestlandet

Prosjektnavn: Grønt hytteliv på Vestlandet
Fylke: Vestland (N)
Søker: EIDFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av Vestland fylkeskommune og kommunene Eidfjord, Berge, Kvam og Voss. Målet med nettverket er å finne gode løsninger for et mer bærekraftig hytteliv. 

På sikt ønsker initiativtakerne at flere av hyttekommunene på Vestlandet blir med i nettverket.

Eget prosjekt for å teste ut tiltak

Deltakerne i nettverket har også fått Klimasats-støtte til å kartlegge klimafotavtrykket av hyttelivet, og teste ut tiltak: