Klimasats-prosjekt

Grønt hytteliv på Vestlandet

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal sammen med Vestland fylkeskommune og kommunene Eidfjord, Kvam og Voss undersøke hvordan de kan redusere klimagassutslippene fra hyttelivet.

I første del av prosjektet skal de kartlegge klimafotavtrykket av hyttelivet, og se på hvilke tiltak som kan redusere utslippene. Deretter skal de teste ut noen av tiltakene i samarbeid med relevante aktører. 

Eget nettverk for klimavennlig hytteliv

Kommunene har også startet opp et nettverk for et mer klimavennlig hytteliv på Vestlandet.

Målet er å finne gode løsninger for et mer bærekraftig hytteliv. På sikt ønsker initiativtakerne at flere av hyttekommunene på Vestlandet blir med i nettverket.

Relevante lenker