Klimasats-prosjekt

Handlingsendring knyttet til OMigjen

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune har ansatt en kommunikasjons- og markedskoordinator for ombrukssenteret OMigjen. Kommunikasjon er viktig for at senteret skal fungere som tenkt.

Mange informasjonstiltak

Hovedoppgaven til kommunikasjonskoordinatoren er å markedsføre ombrukssenteret som gjør tilbudet kjent. Kommunen har utarbeidet kommunikasjonsplan, visuell profil og designmanual, presentasjonsmateriell, opprettet nettside, Instagram‐, Facebook og Linked‐in profil, digitalt nyhetsbrev og årshjul med markedsaktiviteter.

Kommunen har også opprettet et verktøy og et system for registrering av ombruk‐ og salgstall. Tallene er koblet opp mot nettsiden, og gjør det tilgjengelig for kundene å følge utviklingen i sanntid.
 
Gjennom de ulike kommunikasjonskanalene har kommunen mål om å øke kunnskap om hvorfor ombruk er viktig, bidra til positiv adferdsendring og sørge for at målgruppene vet hva Omigjen er, hva de tilbyr og at de oppsøker senteret.

Høye besøkstall

Gjennom kommunikasjonstiltakene har Omigjen oppnådd betydelige resultater, med over 63 tonn ombruksvarer satt i omløp og mer enn 66 000 solgte varer. Det er registrert over 80 000 besøkende i løpet av det første året.

Har fått støtte til senteret tidligere

I 2020 fikk kommunen støtte til et forprosjekt for å lage en arena for bærekraftig ombruk. Asker ble anbefalt å etablere et senter for bærekraftig handel kalt OMigjen Galleriet, og året etter fikk kommunen støtte til dette. Les mer i lenkene under.

Relevante lenker