Klimasats-prosjekt

Handlingsendring knyttet til OMigjen

Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal ansette en kommunikasjonsansvarlig for ombrukssenteret OMigjen. Kommunikasjon er viktig for at senteret skal fungere som tenkt, men det var mer ressurskrevende enn kommunen antok.

Har fått støtte til senteret tidligere

I 2020 fikk kommunen støtte til et forprosjekt for å lage en arena for bærekraftig ombruk. Asker ble anbefalt å etablere et senter for bærekraftig handel kalt OMigjen Galleriet, og året etter fikk kommunen støtte til dette. Les mer i lenkene under.

Relevante lenker