Klimasats-prosjekt

Kartlegge mulig klimatiltak på Hole Ungdomsskole

Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hole kommune skal utvide en ungdomsskole og flerbrukshall. Kommunen skal blant annet kartlegge klimavennlige materialer, energiløsninger, arealbruk og transport.

Relevante lenker