Klimasats-prosjekt

Kartlegge mulig klimatiltak på Hole Ungdomsskole

Prosjektnavn: Kartlegge mulig klimatiltak på Hole Ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hole kommune skal utvide en ungdomsskole og flerbrukshall. Kommunen skal blant annet kartlegge klimavennlige materialer, energiløsninger, arealbruk og transport.

Relevante lenker