Klimasats-prosjekt

Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bykommunene Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo skal undersøke om det er mulig å kartlegge karbonrike arealer som ikke er regulert til LNF-områder. Dersom det er mulig, skal kommunene gjøre en faktisk kartlegging.

Bevare eller restaurere karbonrike arealer

Alle fire kommunene har høyt utbyggingspress, og en kartlegging vil kunne bidra til at karbonrike arealer blir tatt hensyn til i arealplanleggingen. En eventuell kartlegging vil også identifisere områder som bør restaureres og tilbakeføres til natur.