Klimasats-prosjekt

Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?

Prosjektnavn: Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt

Bykommunene Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo skal undersøke om det er mulig å kartlegge karbonrike arealer som ikke er regulert til LNF-områder. Dersom det er mulig, skal kommunene gjøre en faktisk kartlegging.

Bevare eller restaurere karbonrike arealer

Alle fire kommunene har høyt utbyggingspress, og en kartlegging vil kunne bidra til at karbonrike arealer blir tatt hensyn til i arealplanleggingen. En eventuell kartlegging vil også identifisere områder som bør restaureres og tilbakeføres til natur.

Relevante lenker