Klimasats-prosjekt

Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bykommunene Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo har høyt utbyggingspress. Samtidig ønsker de å ivareta karbonrike arealer i arealplanleggingen, men mangler kunnskap om hvor mye karbon som er lagret i naturtyper i byene. 

Med dette prosjektet ønsker kommunene å bidra med kunnskap som gjør det mulig å ta hensyn til karbonrike arealer i større grad i arealplanleggingen i byene. 

Mulighet for å stille krav for å innhente kunnskap

Kommunene har fått sammenstilt eksisterende kunnskap om karbonlagre i naturtyper som er relevant for byene. I tillegg har de fått utredet hvilke vurderinger og krav kommunene kan stille i ulike deler av plansystemet for å innhente kunnskap om karbonrike arealer.

Rapporten peker på at det fins informasjon om karbonlagre for overordnet planlegging, mens det er for lite informasjon for mer detaljert arbeid, slik som konsekvensutredninger. Rapporten gir anbefalinger om metoder for å hente inn kunnskap om karbon i jord og beskriver hjemmelsgrunnlaget for å kunne stille krav om undersøkelser av karbon i jord i plansaker. Rapporten sier at hvis undersøkelsene ligger som krav i planbestemmelser, kan kommunene normalt kreve at utbyggere står for kostnadene.

Til slutt sier rapporten noe om hvordan kunnskapsgrunnlaget kan forbedres slik at det blir lettere å vurdere effekten av arealinngrep for karbon i jord.

Relevante lenker