Klimasats-prosjekt

Hydrogenarena Arktis – Mobilisering og kompetanse

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Jun 2025
Type tiltak: Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok en hydrogenstrategi i 2021. Nå skal fylkeskommunen mobilsere for overgangen til hydrogen.

Etablere en verdikjede for hydrogen

Fylkeskommunen skal tilrettelegge for at både private og offentlige aktører som kan bidra til å etablere en fullverdig verdikjede for hydrogen, får den kunnskapen og hjelpen de trenger.

Det er estimert at klimagassutslippene fra fylket kan reduseres med mellom 31 000 og 71 000 tonn CO2-ekvivalenter allerede i 2030, dersom hydrogenløsninger tas i bruk. Mellom 70 og 80 prosent av utslippskuttene vil komme fra maritim sektor.

Relevante lenker