Klimasats-prosjekt

Hydrogenveien i Setesdal

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Apr 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:

Bykle kommune skal undersøke muligheten for hydrogensatsing sammen med Agder fylkeskommune og kommunene Evje, Hornnes og Kristiansand. Kommunene skal se på både produksjon og distribusjon av hydrogen langs riksvei 9. 

Relevante lenker