Klimasats-prosjekt

Hydrogenveien i Setesdal

Prosjektnavn: Hydrogenveien i Setesdal
Fylke: Agder (N)
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Hydrogen

Bykle kommune skal undersøke muligheten for hydrogensatsing sammen med Agder fylkeskommune og kommunene Evje, Hornnes og Kristiansand. Kommunene skal se på både produksjon og distribusjon av hydrogen langs riksvei 9. 

Relevante lenker