Klimasats-prosjekt

Infrastruktur HUB Brunkeberg

Fylke: Telemark
Søker: KVITESEID KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kviteseid kommune ønsker å utvikle Brunkeberg industriområde på en klimavennlig måte, og er i gang med å etablere fyllestasjoner for fossilfritt drivstoff.

Prosjektstatus så langt:

  • Det er gjennomført en forstudie "Infrastruktur Hub Brunkeberg" som har sett på mulighetene for området og for etablering av fossilfrie drivstoffstasjoner. 
  • Kommunen har en intensjonsavtale med Gasnor om etablering av en fyllestasjon for komprimerte og flytende biogass. Vestfold og Telemark fylkeskommune støttet prosjektet med 2,5 millioner. 
  • Kommunen har hatt et forprosjekt for å sjekke mulighetene for egenproduksjon av varme og energi. Rapporten viser at det er gode forhold for energibrønner i kombinasjon med solenergi.
  • Det er gjennomført en masteroppgave på området "Stabil termisk energiforsyning fra fanget solenergi til Brunkeberg næringspark ved bruk av modellert sesonglager". 
  • Kommunen søker nå om midler for en detaljprosjektering og et konkurransegrunnlag for egenproduksjon av varme og energi. 
  • Det vil i perioder være et overskudd av elektrisk kraft fra solenergianlegget. Her ser kommunen på samarbeid for å bruke dette overskuddet til lading av personbiler og tunge køyretøy. Det har vært kontakt med Vest‐Telemark kraftlag og ladeselskapet MER. 
  • I samarbeid med Norsk Scania, Gasnor og Vest‐Telemark kraftlag ble det gjennomført en fossilfri drivstoff demodag med lastebiler som ble drevet på biogass og elektrisitet. Mellom 35 ‐ 40 personer/bedrifter møtte opp.
  • Kommunen har stiftet Brunkeberg Utvikling AS som et utviklingsselskap for området. 
Relevante lenker