Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk feiebil

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SUNNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Mai 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sunndal kommune har kjøpt en elektrisk feiebil for å erstatte dagens dieseldrevne. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 27 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker