Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk feiebil

Prosjektnavn: Innkjøp av elektrisk feiebil
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SUNNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Sunndal kommune skal kjøpe en elektrisk feiebil for å erstatte dagens dieseldrevne. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 28 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker