Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk hjullaster

Prosjektnavn: Innkjøp av elektrisk hjullaster
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 136 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Molde kommune skal kjøpe inn en elektrisk hjullaster med ladestasjon. Hjullasteren skal brukes til vedlikehold og drift av kommunale friområder og gravsteder. Kommunen har estimert å spare rundt 3 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker