Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk hjullaster

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 136 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skal kjøpe inn en elektrisk hjullaster med ladestasjon. Hjullasteren skal brukes til vedlikehold og drift av kommunale friområder og gravsteder. Kommunen har estimert å spare rundt 3 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker