Klimasats-prosjekt

Innkjøp av ny krokbil

Prosjektnavn: Innkjøp av ny krokbil
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Nordre Follo kommune skal kjøpe en biogassdrevet krokbil for å bruke i vei- og parkavdelingens drift. Kommunen har estimert å spare 8,1 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker