Klimasats-prosjekt

Innkjøp av ny krokbil

Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal kjøpe en biogassdrevet krokbil for å bruke i vei- og parkavdelingens drift. Kommunen har estimert å spare 8,1 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker