Klimasats-prosjekt

Innkjøp av ny krokbil

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Avlyst
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skulle kjøpe en biogassdrevet krokbil for å bruke i vei- og parkavdelingens drift, men kommunen fant ikke en bil som passet behovene.

Relevante lenker