Klimasats-prosjekt

Innleie av elektriske gravemaskiner til et VA-prosjekt

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Mai 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune har leid inn to elektriske gravemaskiner til bruk i tre ulike VA-prosjekter. Det var krevende å få tak i elektriske gravemaskiner, og det ble derfor leid inn to maskiner, og ikke tre som opprinnelig planlagt. Det har også blitt benyttet mobile batterikontainere for å skaffe strøm til gravemaskinene, og en viktig del av prosjektet har vært å prøve ut denne løsningen og øke kompetansen i alle ledd i verdikjeden.

Kommunen har estimert at de to gravemaskinene har bidratt til utslippsreduksjoner på 50-70 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med dieseldrevne gravemaskiner. 

Relevante lenker