Klimasats-prosjekt

Innleie av elektriske gravemaskiner til et VA-prosjekt

Prosjektnavn: Innleie av elektriske gravemaskiner til et VA-prosjekt
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp

Skien kommune skal leie inn tre store batterielektriske gravemaskiner i to ulike VA-prosjekter. Kommunen har estimert at de tre gravemaskinene vil kutte utslippene med 121 tonn CO2-ekvivalenter, sammenliknet med dieseldrevne gravemaskiner.

Relevante lenker