Klimasats-prosjekt

Investering i elektrisk minigraver og feiebil

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune skulle kjøpe en elektrisk minigraver og en elektrisk feiemaskin. Kommunen estimerte å kutte utslippene med 30 tonn CO2-ekvivalenter i året. Investeringene ble ikke gjennomført og prosjektet er avlyst.

Relevante lenker