Klimasats-prosjekt

Investering i elektrisk minigraver og feiebil

Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal kjøpe en elektrisk minigraver og en elektrisk feiemaskin. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 30 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker