Klimasats-prosjekt

Investering i elektrisk minigraver og feiebil

Prosjektnavn: Investering i elektrisk minigraver og feiebil
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Arendal kommune skal kjøpe en elektrisk minigraver og en elektrisk feiemaskin. Kommunen estimerer å kutte utslippene med 30 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Relevante lenker